Rabu, 4 Februari 2009

TUJUAN

Bagi merapatkan jurang digital antara yang kaya informasi dan yang miskin maklumat melalui pemberian kemudahan perkhidmatan komunikasi dan capaian internet kepada masyarakat luarbandar dan peendalaman.

OBJEKTIF

Memastikan komuniti mempelajari sesuatu yang baru untuk memudahkan urusan seharian.
Memastikan komuniti menggunakan apa yang mereka telah pelajari melalui latihan dan bengkel yang disediakan oleh penyelia PPIK.

VISI

Memastikan komuniti menggunakan apa yang mereka telah pelajari melalui latihan dan bengkel yang disediakan oleh penyelia PPIK
MISI
Memberi pendedahan kepada komuniti dengan cara menggunakan komputer
Memberi pendedahan kepada komuniti dan kegunaan internet
Menanamkan minat kepada komuniti dan pengguna ICT(Teknologi Maklumat Infromasi)
Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan komuniti mengenai kemudahan Aplikasi Elektronik